วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GA-6FASV1 (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


ChipsetVersionSizeDateDownload Here
Intel Chipset INF
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows 2000,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
9.1.1.10192.48 MB2010/09/28
LANVersionSizeDateDownload Here
Intel Lan Driver
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows 2000,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
11.2.19.011.39 MB2010/09/28
RAIDVersionSizeDateDownload Here
IMSM Utility
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows 2000,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
8.9.0.102321.53 MB2010/09/28
IMSM Raid Driver
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows 2000,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
8.9.0.10230.42 MB2010/09/28
VGA DriverVersionSizeDateDownload Here
XGI VGA Driver
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
R1.13.0014.74 MB2010/09/28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...