วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GA-6UASL2 (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


AudioVersionSizeDateDownload Here
Realtek audio driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
2.5633.74 MB2013/04/25
ChipsetVersionSizeDateDownload Here
Intel Chipset Driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
9.2.0.10152.53 MB2013/04/25
LANVersionSizeDateDownload Here
Intel Lan driver and utility
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
15.6117.97 MB2013/04/25
RAIDVersionSizeDateDownload Here
LSI IMSM Raid Driver and IMSM Utility
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
14.00.1111.2010201.76 MB2013/04/25
SATA RAID/AHCIVersionSizeDateDownload Here
  1. Intel RAID driver
  2. Intel RAID utility for Windows x86/x64
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
10.1.0.10086.51 MB2013/04/25
VGAVersionSizeDateDownload Here
VGA Driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
2.81.0449.28 MB2013/01/28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...