วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GA-7PCSL (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


ChipsetVersionSizeDateDownload Here
Intel Chipset Driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
9.2.3.10232.66 MB2013/03/13
LANVersionSizeDateDownload Here
Intel LAN driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
17.1111.59 MB2013/04/25
RAIDVersionSizeDateDownload Here
  1. Intel RAID driver
  2. Intel RAID utility for Windows x86/x64
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
3.1.0.108529.41 MB2013/04/25
VGAVersionSizeDateDownload Here
VGA driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
0.9436.46 MB2013/04/25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...