วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GB-AEGT (whitebox) (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


AudioVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
6537_PG34463.57 MB2012/10/02
Card ReaderVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
V6.17600.100884.29 MB2012/10/02
ChipsetVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
9.3.0.10191.21 MB2012/10/02
DefaultVersionSizeDateDownload Here
ME driver
OS:Windows 7 32bit
70211642.54 MB2012/10/02
LANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
70513.44 MB2012/10/02
USB 3.0VersionSizeDateDownload Here
USN 3.0 driver
OS:Windows 7 32bit
V1.12.205.96 MB2012/10/02
VGAVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 64bit
15.26.6.64.266987.73 MB2012/10/02
OS:Windows 7 32bit
15.26.6.266970.52 MB2012/10/02
VGA DriverVersionSizeDateDownload Here
For Nvidia VGA card use
OS:Windows 7 64bit
280.48+152.64 MB2012/10/02
For Nvidia VGA driver use
OS:Windows 7 32bit
280.48115.80 MB2012/10/02
WLANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
1005.25.1203.201025.13 MB2012/10/02

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...