วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GS-R11U4S (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


ChipsetVersionSizeDateDownload Here
Intel INF chipset driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
9.2.0.10215.07 MB2013/04/25
RAIDVersionSizeDateDownload Here
IMSM Raid Driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
14.03.0305.2011124.62 MB2013/04/25
IMSM Utility
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
8.10.04129.69 MB2013/04/25
SATA RAID/AHCIVersionSizeDateDownload Here
  1. Intel RAID driver
  2. Intel RAID utility for Windows x86/x64
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
10.0.0.104610.86 MB2013/04/25
VGAVersionSizeDateDownload Here
ASPEED VGA Driver
OS:Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 R2
0.9252.18 MB2013/04/25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...