วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte GS-R22PHL (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


ChipsetVersionSizeDateDownload Here
Intel INF driver
OS:Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 Enterprise R2 Service Pack 1 64bit,Windows Server 2012 64bit
9.2.3.10268.07 MB2013/10/02
LANVersionSizeDateDownload Here
Intel LAN Driver
OS:Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 R2 SP1 64bit,Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 32bit,Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 64bit,SuSE Linux Enterprise 11 Service Pack 2 32bit,SuSE Linux Enterprise 11 Service Pack 2 64bit
17.4177.35 MB2013/10/02
SATA RAID/AHCIVersionSizeDateDownload Here
  1. Intel RAID driver
  2. Intel RAID utility for Windows x86/x64
OS:Windows Server 2008 Enterprise Service Pack 2 32bit,Windows Server 2008 Enterprise R2 Service Pack 1 64bit
3.7.0.1093241.63 MB2013/07/11
VGAVersionSizeDateDownload Here
VGA driver
OS:Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 Enterprise R2 Service Pack 1 64bit,Windows Server 2012 64bit,Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 32bit,Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 64bit,SuSE Linux Enterprise 11 Service Pack 2 32bit,SuSE Linux Enterprise 11 Service Pack 2 64bit
0.960628.01 MB2013/10/02

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...