วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte MN525MI (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


ChipsetVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit,Windows 2000,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2008 64bit
9.2.0.10302.54 MB2011/09/01
LANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 64bit
16.830.70 MB2011/12/15
OS:Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2008 32bit
16.527.06 MB2011/09/02
SATA RAID/AHCIVersionSizeDateDownload Here
F6 key preinstall driver
OS:Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows Server 2008 32bit
10.8.0.10030.28 MB2011/11/11
F6 key preinstall driver
OS:Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2008 64bit
10.6.0.10020.28 MB2011/09/01
VGAVersionSizeDateDownload Here
DDR3 memory support included.
OS:Windows XP 32bit
14.37.50.4.526015.11 MB2011/09/02
DDR3 memory support included.
OS:Windows 7 32bit
15.12.75.50.7.223021.61 MB2011/09/01
DDR3 memory support included for Intel® GMA 3150
OS:Windows 7 64bit
15.12.75.50.64.223020.75 MB2010/10/18
VGA DriverVersionSizeDateDownload Here
DDR3 memory support included for Intel® GMA 3150
OS:Windows XP 32bit
14.37.50.4.526015.19 MB2010/04/26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...