วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte M10RDI (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


AHCIVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
12.0.0.499745.93 MB2013/06/18
AudioVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
R2.7096.89 MB2013/06/18
BluetoothVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
3.0.13.30748.55 MB2013/06/18
Card ReaderVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
6.1.761.3013210.95 MB2013/06/18
ChipsetVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
2.84 MB2013/06/18
LANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
70515.60 MB2013/06/18
ToolsVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
70211643.87 MB2013/06/18
VGAVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
8.14.8.107516.63 MB2013/06/18
WLANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows 7 32bit
2021.0.0203.201226.14 MB2013/06/18

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...