วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gigabyte MNNM1PI (rev. 1.0) Driver for Windows x86/x64


AudioVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit
R2.4329.69 MB2010/08/10
OS:Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
R2.4353.47 MB2010/08/10
ChipsetVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
1.1.30.02.45 MB2010/08/10
LANVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit
57460.51 MB2010/08/10
OS:Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
70120.51 MB2010/08/10
OS:Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit
62310.50 MB2010/08/10
VGAVersionSizeDateDownload Here
OS:Windows XP 32bit,Windows XP 64bit
PV14.37.50.4.526015.29 MB2010/08/10
OS:Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
15.12.75.50.3.209322.69 MB2010/08/10
OS:Windows Vista 32bit,Windows Vista 64bit
15.12.50.1.198121.73 MB2010/08/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...