วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA 7040 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.5.507-20-2000Win-2k-PS155.exe (36.8 KB) IP-402, IP-411 Adobe PostScript driver for Konica…
Windows 9x/ME
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.801-11-2000W95PCL118.exe (433.6 KB) IP-402, IP-411 PCL driver for Konica 7033 and 704…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.5.501-11-2000Win-9xNT-PS155.exe (185.6 KB) IP-402, IP-411 Adobe PostSript driver for Konica …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...