วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA 7050 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.407-20-2000w2kps144.exe (36.7 KB) IP-302 Adobe PostScript driver for Konica 7050, 7…
Windows 9x/ME
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.109-23-1999955pcl21.exe (151.8 KB) IP-301 PCL print driver for Konica 7050 and Force…
1.1.301-11-2000W95pcl113.exe (353.2 KB) IP-302 PCL print driver for Konica 7050, 7150, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.401-13-2000Winps144.exe (168.3 KB) IP-302 Adobe PostScript print driver for Konica 7…
1.2.809-23-19997050P128.EXE (164.9 KB) IP-301 Adobe PostScript print driver for Konica 7…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...