วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA 7060 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.001-13-200513mqdr2k200.exe (772.1 KB) IP-304 PCL print driver for Konica 7055, 7060, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.407-20-2000w2kps144.exe (36.7 KB) IP-302 Adobe PostScript driver for Konica 7050, 7…
1.0.702-27-200313mxdr2k107.exe (591.3 KB) IP-304 Adobe PostScript driver for Konica 7055, 7…
Windows 9x/ME
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.7.1605-12-200313mqdr9x1716.exe (592.2 KB) IP-304 PCL print driver for Konica 7055, 7060, 70…
1.1.301-11-2000W95pcl113.exe (353.2 KB) IP-302 PCL print driver for Konica 7050, 7150, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.401-13-2000Winps144.exe (168.3 KB) IP-302 Adobe PostScript print driver for Konica 7…
1.0.702-27-200313mxdr9x107.exe (747.8 KB) IP-304 Adobe PostScript driver for Konica 7055, 7…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...