วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA 7065 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.001-13-200513mqdr2k200.exe (772.1 KB) IP-304 PCL print driver for Konica 7055, 7060, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.5.307-20-2000w2kps153.exe (45.4 KB) IP-303 PCL Adobe PostScript driver for Konica 705…
1.0.702-27-200313mxdr2k107.exe (591.3 KB) IP-304 Adobe PostScript driver for Konica 7055, 7…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.3.504-16-200213mxdr1035eng.exe (1.8 MB) IP-304 Visual PostScript driver for Konica 7055, …
Windows 9x/ME
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.7.1605-12-200313mqdr9x1716.exe (592.2 KB) IP-304 PCL print driver for Konica 7055, 7060, 70…
1.1.701-11-20007065w95_117.exe (352.9 KB) IP-303 PCL print driver for Konica 7055, 7065, Fo…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.5.301-11-2000Winps153.exe (169.7 KB) IP-303 Adobe PostScript driver for Konica 7055, 7…
1.0.702-27-200313mxdr9x107.exe (747.8 KB) IP-304 Adobe PostScript driver for Konica 7055, 7…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.3.404-16-200213mxdr1034eng.exe (1.2 MB) IP-304 Visual PostScript driver for Konica 7055, …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...