วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA 7075 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1801-16-2007ip601_pcl5e_win2k_xp_v2118_en_add.exe(699.2 KB) IP-601, IP-601M PCL driver for Win 2K_XP version …
2.1.1211-03-200513sbdrnt2112.exe (942.7 KB) IP-601 IP-601M PCL Printer driver version 2.1.12 …
2.0.2212-10-200313jmdr2k2022s1.exe (803.2 KB) IP601(M) - 7075/Force 75 PCL driver for Windows 2…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.2a04-16-2001Ko601u122a.exe (5.0 MB) IP601- 7075/Force 75 Adobe PostScript driver for …
1.2.1005-09-2005IP601M_2k1210.exe (587.1 KB) IP601M - 7075/Force 75 Adobe PostScript driver fo…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
11.0003-03-2004IP601_visualPS_2KXP_addprinter_1100.exe(951.0 KB) IP601(M) - 7075/Force 75 Visual PostScript driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...