วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 160 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB) bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
1.02_1.0010-26-2005KM160_G102T100-1.exe (4.6 MB) Bizhub 160 GDI/Twain driver version 1.02/1.00 …
 10-26-2005Readme(Printer).txt (7.4 KB) Bizhub 160 GDI/Twain driver version 1.02/1.00 rea…
 10-26-2005Readme(TWAIN).txt (4.0 KB) Bizhub 160 GDI/Twain driver version 1.02/1.00 rea…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
Windows 7
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB) bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
2.0005-06-2010bh160_KM_7_G200T200.zip(24.3 MB) bizhub 160 GDI Driver Version 2.00 SEE DLBT10…
 05-06-2010DLBT1001162EN00.pdf (71.0 KB) bizhub 160 GDI/Twain Driver Version 2.00 README …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
2.0005-06-2010DLBT1001162EN00.pdf (71.0 KB) bizhub 160 GDI/Twain Driver Version 2.00 README …
 05-06-2010bh160_KM_7_G200T200.zip(24.3 MB) bizhub 160 Twain Driver Version 2.00 SEE DLBT…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...