วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 180 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0108-21-2013bizhub162_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(6.3 MB)English, Español, França…bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
08-21-2013DLBT1315427EN00.pdf (22.4 KB)bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
1.0110-11-2005km210_gdi-master-1.exe (4.2 MB)izhub 180 GDI driver Version 1.01 SEE DLBT0500…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0208-22-2013bizhub162_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(5.3 MB)English, Español, França…IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
08-22-2013DLBT1315428EN00.pdf (23.1 KB)IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
1.0009-06-2005KM210_P5E100T100.exe (1.2 MB)Bizhub 180 IC-205 PCL/Twain driver Version 1.00…
1.0.001-26-2007180_PCL6.zip (1.1 MB)IC-205 PCL6 driver
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0208-22-2013DLBT1315428EN00.pdf (23.1 KB)IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
08-22-2013bizhub162_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(5.3 MB)English, Español, França…IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
2.0108-21-2013DLBT1315427EN00.pdf (22.4 KB)bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
08-21-2013bizhub162_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(6.3 MB)English, Español, França…bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
1.0009-06-2005KM210_P5E100T100.exe (1.2 MB)Bizhub 180 IC-205 Twain driver version 1.00 S…
Windows 7
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0108-21-2013bizhub162_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(6.3 MB)English, Español, França…bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
08-21-2013DLBT1315427EN00.pdf (22.4 KB)bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
2.0005-06-2010DLBT1001156EN00.pdf (71.2 KB)bizhub 180 GDI Driver Version 2.00 README file
05-06-2010bh162_KM_7_G200T200.zip(22.5 MB)bizhub 180 GDI Driver Version 2.00 SEE DLBT10…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0208-22-2013bizhub162_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(5.3 MB)English, Español, França…IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
08-22-2013DLBT1315428EN00.pdf (23.1 KB)IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0208-22-2013bizhub162_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(5.3 MB)English, Español, França…IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
08-22-2013DLBT1315428EN00.pdf (23.1 KB)IC-205 (bizhub 180) PCL and TWAIN Driver Support …
2.0108-21-2013DLBT1315427EN00.pdf (22.4 KB)bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
08-21-2013bizhub162_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(6.3 MB)English, Español, França…bizhub 180 GDI/TWAIN Driver Support of Windows 8 …
2.0005-06-2010DLBT1001156EN00.pdf (71.2 KB)bizhub 180 Twain Driver Version 2.00 README file
05-06-2010bh162_KM_7_G200T200.zip(22.5 MB)bizhub 180 TwainI Driver Version 2.00 SEE DLB…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...