วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 161f Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB) bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
1.0109-28-2005KM161_P101T100L101a.exe(5.6 MB) Bizhub 161f PCL/Twain driver
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
1.0009-28-2005KM161_P101T100L101a.exe(5.6 MB) Bizhub 161f PLC/Twain driver
Windows 7
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB) bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
2.0005-06-2010DLBT1001163EN00.pdf (70.8 KB) bizhub 161f PCL driver Version 2.00 README file
 05-06-2010bh161_KM_7_P200T200.zip(14.9 MB) bizhub 161f PCL driver Version 2.00 SEE DLBT1…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0107-24-2013bizhub160_Win_PCL_TWAIN_v2.01.zip(15.3 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Win…
 07-24-2013DLBT1312014EN01.pdf (23.2 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013bizhub160_Win_GDI_TWAIN_v2.01.zip(24.8 MB)English, Español, Chines…bizhub 160, 161f GDI, TWAIN Driver Support of Wi…
 07-24-2013DLBT1312013EN01.pdf (87.8 KB) bizhub 160, 161f PCL, TWAIN Driver Support of Wi…
2.0005-06-2010DLBT1001163EN00.pdf (70.8 KB) bizhub 161f Twain driver Version 2.00 README fil…
 05-06-2010bh161_KM_7_P200T200.zip(14.9 MB) bizhub 161f Twain driver Version 2.00 SEE DLB…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...