วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 181 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013bizhub163_Win_GDI_TWAIN_v6.02.zip(7.1 MB)English, Español, França…bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-11-2013DLBT1311986EN00.pdf (23.2 KB) bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
6.0108-07-2012DLBT1201705EN01.pdf (45.0 KB) bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 README …
 08-07-2012bh163_Win7_GDI_TWAIN_v6.01.zip(60.4 MB)English, Español, Arabic…bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 SEE …
5.0401-15-2008181_GDI_2K_XP_2003_5.04.zip(910.7 KB) 181_GDI_2K_XP_2003 Version 5.04
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013bizhub163_Win_PCL_TWAIN_v6.02.zip(36.9 MB) IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
 07-10-2013DLBT1311987EN00.pdf (32.2 KB) IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
5.0401-18-2008IC-206_PCL_Win2K_XP_2003_5.04.zip(937.7 KB)EnglishIC-206 PCL driver for Windows 2K_XP_2003 Version …
 01-18-2008DLBT0702560EN00.pdf (86.0 KB)EnglishIC-206 PCL driver for Windows 98_ME Version 5.04 …
2.0009-19-2007IC-206_PCL_Win2K_XP_2003_2.00.zip(545.1 KB)EnglishIC-206 PCL Driver for Win 2K_XP_2003 Version 2.00…
 05-17-2007IC-206_Printer.txt (6.1 KB)EnglishIC-206 PCL Driver for Win 2K_XP_2003 Version 2.00…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013bizhub163_Win_PCL_TWAIN_v6.02.zip(36.9 MB)English, Español, França…IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
 07-11-2013bizhub163_Win_GDI_TWAIN_v6.02.zip(7.1 MB)English, Español, França…bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-10-2013DLBT1311986EN00.pdf (23.2 KB) bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-10-2013DLBT1311987EN00.pdf (32.2 KB) IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
6.0108-07-2012DLBT1201705EN01.pdf (45.0 KB) bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 README …
 08-07-2012bh163_Win7_GDI_TWAIN_v6.01.zip(60.4 MB)English, Español, Arabic…bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 SEE …
Windows 7
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013DLBT1311986EN00.pdf (23.2 KB) bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-11-2013bizhub163_Win_GDI_TWAIN_v6.02.zip(7.1 MB)English, Español, França…bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
6.0108-07-2012bh163_Win7_GDI_TWAIN_v6.01.zip(60.4 MB)English, Español, Arabic…bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 SEE …
 08-07-2012DLBT1201705EN01.pdf (45.0 KB) bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 README …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013bizhub163_Win_PCL_TWAIN_v6.02.zip(36.9 MB)English, Español, França…IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
 07-10-2013DLBT1311987EN00.pdf (32.2 KB) IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0207-11-2013bizhub163_Win_PCL_TWAIN_v6.02.zip(36.9 MB)English, Español, França…IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
 07-11-2013bizhub163_Win_GDI_TWAIN_v6.02.zip(7.1 MB)English, Español, França…bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-10-2013DLBT1311986EN00.pdf (23.2 KB) bizhub 181 GDI/TWAIN Driver Version 6.02 Support …
 07-10-2013DLBT1311987EN00.pdf (32.2 KB) IC-206 (bizhub 181) PCLI/TWAIN Driver Version 6.0…
6.0108-07-2012bh163_Win7_GDI_TWAIN_v6.01.zip(60.4 MB)English, Español, Arabic…bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 SEE …
 08-07-2012DLBT1201705EN01.pdf (45.0 KB) bizhub 181 GDI/Twain driver Version 6.01 README …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...