วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 215 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_FAX_v2.04.zip(7.0 MB)English, Español, França…bizhub 215 FAX Driver Support of Windows 8 and Se…
 07-11-2013DLBT1312042EN00.pdf (29.5 KB) bizhub 215 FAX Driver Support of Windows 8 and Se…
2.0008-07-2012DLBT1201721EN00.pdf (10.7 KB) bizhub 215 Fax Driver Version 2.00 README file
 08-06-2012bizhub235_215_195_FAX_v2.00.zip(22.0 MB)English, Español, Arabic…bizhub 215 Fax Driver Version 2.00 SEE DLBT120…
1.0003-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
 07-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
 08-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
1.0103-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Includin…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
 07-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
 08-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
1.0103-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…
WIA
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
 07-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
2.0008-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
 08-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_FAX_v2.04.zip(7.0 MB)English, Español, França…bizhub 215 FAX Driver Support of Windows 8 and Se…
 07-11-2013DLBT1312042EN00.pdf (29.5 KB) bizhub 215 FAX Driver Support of Windows 8 and Se…
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_FAX_v2.00.zip(22.0 MB)English, Español, Arabic…bizhub 215 Fax Driver Version 2.00 SEE DLBT120…
 08-06-2012DLBT1201721EN00.pdf (10.7 KB) bizhub 215 Fax Driver Version 2.00 README file
1.0003-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
 07-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
 08-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
1.0103-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
 07-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
2.0008-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
 08-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
1.0103-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…
WIA
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312039EN00.pdf (32.0 KB) bizhub 215 GDI,TWAIN, WIA Driver Support of Windo…
 07-11-2013bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.04.zip(11.4 MB)English, Español, França…bizhub 215 GDI, TWAIN, WIA Driver Support of Wind…
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_GDI_TWAIN_WIA_v2.00.zip(41.9 MB)English, Español, Chines…bizhub 215 GDI, Twain, and Wia Driver Version 2.0…
 08-07-2012DLBT1201718EN00.pdf (11.5 KB) bizhub 215 GDI, Twain and WIA Driver Version 2.00…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_XPS_v2.04.zip(16.5 MB)English, Español, França…bizhub 215 XPS Driver Support of Windows 8 and Se…
 07-11-2013DLBT1312041EN00.pdf (25.6 KB) bizhub 215 XPS Driver Support of Windows 8 and Se…
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_XPS_v2.00.zip(60.5 MB)English, Español, Arabic…bizhub 215 XPS Driver Version 2.00 SEE DLBT120…
 08-07-2012DLBT1201720EN00.pdf (10.8 KB) bizhub 215 XPS Driver Version 2.00 README file
1.0303-29-2012215_GDI_TWAIN_WIA_XPS_FAX_LSU_v1.00.zip(17.8 MB) bizhub 215 GDI, Twain, XPS, FAX Driver (Including…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...