วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 25 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.012-13-2011bizhub_25_FAX.zip (8.3 MB) bizhub 25 Fax Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_200…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.012-13-2011bizhub_25_FAX.zip (8.3 MB) bizhub 25 Fax Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_200…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
13052406-13-2013KM Drivers.iso (365.7 MB)English, Françaisbizhub 25 Driver CD.
1.0303-25-2013bizhub_25_1.03.zip (115.4 MB) bizhub 25 PCL, PS, XPS GDI Driver Version 1.03 Wi…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...