วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 250 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.509-07-2006200_250_350_PCL_Win2K_XP_2.5.exe(2.6 MB) 200, 250, 350 PCL driver version 2.5 for Win2K_XP
2.0004-12-2006DLBT0600670EN01.pdf (95.8 KB) Bizhub 200, 250, 350 PS and PCL driver README fil…
 03-31-2006200_250_350_PCL_Win2K_XP_2.00.exe(2.5 MB) Bizhub 200, 250, 350 PCL driver for Win2K_XP Vers…
1.0010-18-2005200_250_350_PCL_Win2K_XP.exe(2.5 MB) Bizhub 200, 250, 350 PCL driver for Win2K_XP Vers…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.510-20-2006200_250_350_PS_Win2K_XP_2.5a.exe(455.5 KB) 200, 250, 350 PS driver for Win 2K_XP_2003 WHQL V…
 10-13-2006DLBT0601960EN06.pdf (120.6 KB) 200, 250, 350 PS driver for Win 2K_XP Phase 2.5 R…
2.0004-12-2006DLBT0600670EN01.pdf (95.8 KB) Bizhub 200, 250, 350 PS and PCL driver README fil…
 03-31-2006200_250_350_PS_Win2K_XP_2.00.exe(465.5 KB) Bizhub 200, 250, 350 PS driver for Win2K_XP Versi…
1.1.001-03-2006200_250_350_WinXP_64_1.1.0.exe(38.0 KB) Bizhub 200, 250, 350 PS Printer driver for Window…
 01-03-2006200_250_350_WinXP_64_1.1.0.txt(9.0 KB) 200_250_350_WinXP_64 Driver Version 1.1.0 README …
1.0.110-20-2005200_250_350_PS_Win2K_XP.exe(449.5 KB) bizhub 200, 250, 350 PS driver for Win 2K XP Vers…
 10-19-2005DLBT0501697EN01.pdf (74.6 KB) Bizhub 200, 250, 350 PS driver for WIn 98_Me 2K_X…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-21-2013DLBT1311282EN00.pdf (10.7 KB) bizhub 200, 250, 350 PS Driver for WIndows 8 and …
 06-21-2013350_Series_Win8_VXL_VPS_v1200.zip(31.6 MB)English, Español, França…bizhub 200, 250, 350 PS Driver for WIndows 8 and …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.2.002-17-2010DLBT1000489EN00.pdf (106.7 KB) bizhub 200, 250, 350 VPS Driver for Windows 7, Vi…
 02-17-2010350_250_200_VPS.zip (47.5 MB)English, Español, Chines…bizhub 200, 250, 350 VPS Driver for Windows 7, Vi…
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-21-2013350_Series_Win8_VXL_VPS_v1200.zip(31.6 MB)English, Español, França…bizhub 200, 250, 350 PS Driver for WIndows 8 and …
 06-21-2013DLBT1311282EN00.pdf (10.7 KB) bizhub 200, 250, 350 PS Driver for WIndows 8 and …
1.1.2.002-17-2010350_250_200_VXL.zip (49.7 MB)English, Español, Chines…bizhub 200, 250, 350 VXL Driver for Windows 7, Vi…
 02-17-2010DLBT1000488EN00.pdf (106.5 KB) bizhub 200, 250, 350 VXL Driver for Windows 7, Vi…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...