วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 25e Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
Windows 7
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.009-17-2013bizhub_25e_PS_PCL_GDI_1.0.zip(90.8 MB) bizhub 25e Printer and Scanner Drivers Initial re…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...