วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 282 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PHASE_2.0_ONLY_1.0.12.002-17-2010362_282_22_Ph2_FAX.zip(98.3 MB)English, Español, Chines…PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 FAX Driver f…
 02-17-2010DLBT1000495EN00.pdf (107.4 KB) PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 FAX Driver f…
1.007-14-2009bizhub362-282-222-Fax_Driver.exe (98.4 MB) bizhub 222, 282, 362 FAX Driver for Win 2K_XP_200…
 05-22-2009bizhub362-282-222-Fax Driver.pdf (30.6 KB) bizhub 222, 282, 362 FAX Driver README file
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.002-23-2009362_282_222_Driver_PCL.zip(6.0 MB) bizhub 222, 282, 362 PCL Driver for Windows 2K_XP…
01.01.00.0008-11-2009362_282_222_PCL.zip (65.4 MB)English, Español, Chines…222, 282, 362 PCL Driver for Windows 2K_XP_2003 …
 08-11-2009DLBT0902262EN00.pdf (54.8 KB) 222, 282, 362 PCL Driver for Windows 2K_XP_2003 …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.002-23-2009362_282_222_Driver_PS.zip(9.6 MB) bizhub 222, 282, 362 PS Driver for Win 2K_XP_2003…
1.1.0.008-11-2009362_282_222_PS.zip (25.6 MB)English, Español, Chines…222, 282, 362 PS Driver for Windows 2K_XP_2003 V…
 08-11-2009DLBT0902261EN00.pdf (54.7 KB) 222, 282, 362 PS Driver for Windows 2K_XP_2003 V…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PHASE_2.0_ONLY_1.0.12.002-17-2010362_282_22_Ph2_FAX.zip(98.3 MB)English, Español, Chines…PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 FAX Driver f…
 02-17-2010DLBT1000495EN00.pdf (107.4 KB) PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 FAX Driver f…
1.3.0.003-12-2013DLBT1300405EN00.pdf (103.0 KB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …
 03-08-2013362_Series_Win8_VXL_VPS_FAX_v1300.zip(67.2 MB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PHASE_2.0_ONLY_1.2.2.002-17-2010362_282_222_Ph2_VPS.zip(61.0 MB)English, Español, Chines…PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 PS Driver for…
 02-17-2010DLBT1000494EN00.pdf (106.5 KB) PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 VPS Driver fo…
1.3.0.003-12-2013DLBT1300405EN00.pdf (103.0 KB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …
 03-08-2013362_Series_Win8_VXL_VPS_FAX_v1300.zip(67.2 MB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PHASE_2.0_ONLY_1.2.2.002-17-2010362_282_222_Ph2_VXL.zip(64.2 MB)English, Español, Chines…PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 VXL Driver Ve…
 02-17-2010DLBT1000493EN00.pdf (106.8 KB) PHASE 2.0 ONLY bizhub 222, 282, 362 VXL Driver Ve…
1.3.0.003-12-2013DLBT1300405EN00.pdf (103.0 KB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …
 03-08-2013362_Series_Win8_VXL_VPS_FAX_v1300.zip(67.2 MB)English, Español, França…bizhub 222, 282 362 FAX, VPS, VXL Driver Version …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...