วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 360 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0102-19-2007IC-204_PCL_Win2K_XP_Ver_3.01.exe(3.0 MB) IC-204 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 3.01…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.0.002-02-2007ic204_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v300_WHQL_en_add.exe(47.7 KB) IC-204 PS driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit_200…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.0.002-02-2007ic204_psv_win2k_xp_2k3_v3000_WHQL_en_add.exe(1.3 MB) IC-204 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.012-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 FAX Driver for Windo…
 12-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 FAX Driver for Windo…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.2.012-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
 12-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.2.012-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
 12-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...