วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 423 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
 01-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
1.2.0.001-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.1.005-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
 01-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
1.2.0.001-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.2.005-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PCL Driver Version 1.1.…
 05-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (130.3 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PCL Driver Version 1.1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
 01-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
1.2.0.001-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.1.005-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 10-15-2010DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
 01-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
1.2.0.001-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.1.005-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
 01-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
1.2.0.001-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.2.005-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PCL Driver Version 1.1.…
 05-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (130.3 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PCL Driver Version 1.1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
 01-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
1.2.0.001-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
 01-18-2012423_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(27.8 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, PCL and Fax Driver …
1.1.1.005-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 02-24-2011DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-25-2013423_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(54.1 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX Driver Vers…
 01-25-2013DLBT1300055EN00.pdf (200.4 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS,PCL, FAX, XPS Driver…
1.2.1.001-18-2012DLBT1102675EN00.pdf (103.7 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 XPS Driver Version 1.2.…
 01-18-2012423_Series_XPS_v1.2.1.0.zip(27.7 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 XPS Driver Version 1.2.…
1.1.1.005-20-2010423_Series_PCL_PS_FAX_XPS_v1.1.zip(39.6 MB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…
 05-20-2010DLBT1001228EN00.pdf (157.6 KB) bizhub 223, 283, 363, 423 PS, FAX, XPS Driver Ver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...