วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 500 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0102-19-2007IC-204_PCL_Win2K_XP_Ver_3.01.exe(3.0 MB) IC-204 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 3.01…
2.0.011-08-2006IC-204_PCL_Win2K_XP_2003_2.0.exe(3.0 MB) IC-204 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 2.0.…
01.0103-22-2006IC-204_PCL_Win2K_XP_2003_01.01.exe(3.0 MB) IC-204 PCL driver for Win 2K_XP SEE DLBT060070…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.0.002-02-2007ic204_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v300_WHQL_en_add.exe(47.7 KB) IC-204 PS driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit_200…
2.0.010-18-2006ic204_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v200_WHQL_en_add.exe(48.4 KB) IC-204 PS driver for Win 2K_XP_2003_XP-64-Bit_200…
1.0.004-25-2006DLBT0600729EN01.pdf (87.9 KB) IC-204 PS driver for Win 2K_XP_XP_64-Bit_2003_200…
 03-22-2006ic204_ps3_win2k_winxp_win2003_100_en.exe(48.4 KB) IC-204 PS driver for Win 2K_XP_XP_64-Bit_2003_200…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.0.002-02-2007ic204_psv_win2k_xp_2k3_v3000_WHQL_en_add.exe(1.3 MB) IC-204 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.…
2.0.0.010-18-2006ic204_psv_win2k_xp_2k3_v2000_WHQL_en_add.exe(1.3 MB) IC-204 PS(V) for Win 2K_XP_2003 SEE DLBT060270…
1.0.0.303-23-2006ic204_ps3_winnt_win2k_winxp_win2003_1003_add_en.exe(2.4 MB) IC-204 PS Visual driver for Win 2K XP, 2003, NT …
1.003-14-2006IC-204_PS_V_Win2K_XP.exe(1.3 MB) IC-204 PS Visual driver for Win 2K XP
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.012-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 FAX Driver for Windo…
 12-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 FAX Driver for Windo…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.2.012-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
 12-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.2.012-30-2009DLBT0903395EN00.pdf (65.0 KB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …
 12-30-2009ic204_vxl_vps_vfax_win2k8_2k864_vista_vista64_7_764_v3020_en_inst.exe(21.9 MB) IC-204 bizhub 360, 420, 500 VXL, VPS Driver for …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...