วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 501 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX,, XPS Driver Version 2.2.0…
 05-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
2.0.0.011-12-2009DLBT0902937EN00.pdf (26.6 KB) IC-207 FAX (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2003_200…
 11-09-2009501_421_361_pcl_psv_psp_xps_fax_win7_764_v2010_inst.zip(44.6 MB) IC-207 FAX Driver (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2…
 03-03-2009ic207_fax_win2k_2k3_2k8_xp_vista_v2000_en_add.exe(3.7 MB) IC-207 FAX Driver for Win 2K_XP_2003_2008_Vista V…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX,, XPS Driver Version 2.2.0…
 05-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
1.0.0.011-17-2008DLBT0803236EN00.pdf (67.5 KB) IC-207 PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 README f…
 05-28-2008ic207_pcl_win2k8_v1000_en_add.exe(3.4 MB) IC-207 PCL Driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit, 2…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
10000.000006-12-2008DLBT0801573EN00.pdf (91.4 KB) IC-207 PS Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vista…
 06-12-2008ic207_psp_win2k_2k3_2k364_xp_xp64_vista_vista64_v100_WHQL_en_add.exe(48.0 KB) IC-207 PS Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vista…
1.0.0.011-17-2008DLBT0803236EN00.pdf (67.5 KB) IC-207 PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 README f…
 05-28-2008ic207_psv_win2k8_v1000_en_add.exe(3.3 MB) IC-207 PS Driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit, 20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.011-12-2009DLBT0902937EN00.pdf (26.6 KB) IC-207 PS PPD (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2003_…
 11-09-2009501_421_361_pcl_psv_psp_xps_fax_win7_764_v2010_inst.zip(44.6 MB) IC-207 PS PPD (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2003_…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
 05-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX,, XPS Driver Version 2.2.0…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
 05-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
 05-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.011-12-2009DLBT0902937EN00.pdf (26.6 KB) IC-207 PS PPD (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2003_…
 11-09-2009501_421_361_pcl_psv_psp_xps_fax_win7_764_v2010_inst.zip(44.6 MB) IC-207 PS PPD (Setup Type) for Win 2K_XP_NT_2003_…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
 05-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.2.0.005-28-2010ic207_pcl_psv_xps_fax_win_v2200_inst.zip(37.1 MB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…
 05-28-2010DLBT1307744EN00.pdf (132.1 KB) IC-207 PCL, PS(V), FAX, XPS Driver Version 2.2.0.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...