วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 552 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300b.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.0.001-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
 01-09-2012652_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(30.1 MB) bizhub 552, 652, PS, PCL and FAX Drivers Version …
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.001-28-2013DLBT1300118EN00.pdf (211.5 KB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
 01-28-2013652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v1300.zip(57.6 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, FAX, XPS Driver Version …
1.2.1.001-09-2012652_Series_XPS_v1.2.1.0.zip(28.9 MB) bizhub 552, 652, XPS Drivers Version 1.2.1.0 S…
 01-09-2012DLBT1102620EN00.pdf (84.6 KB) bizhub 552, 652, XPS Drivers Version 1.2.1.0 READ…
1.1.0.001-21-2011652_602_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v1.1.0.0.zip(43.2 MB) bizhub 552, 652 PS, PCL, Fax, XPS Driver Version …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...