วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 554e Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.3.010-10-2013554e_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.0.zip(87.7 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e PS, PCL and F…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.2.010-10-2013554e_Series_XPS_v1.1.2.0.zip(60.3 MB)English, Françaisbizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e XPS Driver In…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...