วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 654e Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.SSD_0111-12-2013DLBT1320157EN01.pdf (72.6 KB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
 11-12-2013754_754e_654_654e_pcl6_psv_win_v310ssd01_WHQL_en_inst.exe(33.3 MB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.SSD_0111-12-2013754_754e_654_654e_pcl6_psv_win_v310ssd01_WHQL_en_inst.exe(33.3 MB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
 11-12-2013DLBT1320157EN01.pdf (72.6 KB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.010-25-2013754_Series_XPS_v3.1.0.0.zip(60.0 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e XPS Driver Version 3.…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.SSD_0111-12-2013754_754e_654_654e_pcl6_psv_win_v310ssd01_WHQL_en_inst.exe(33.3 MB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
 11-12-2013DLBT1320157EN01.pdf (72.6 KB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.SSD_0111-12-2013DLBT1320157EN01.pdf (72.6 KB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
 11-12-2013754_754e_654_654e_pcl6_psv_win_v310ssd01_WHQL_en_inst.exe(33.3 MB) bizhub 654, 754, 654e, 754e Special PKI System Pr…
3.1.0.010-25-2013754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.0.0.zip(87.2 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e PS, PCL FAX Driver Ve…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.010-25-2013754_Series_XPS_v3.1.0.0.zip(60.0 MB)English, Françaisbizhub 654, 654e, 754, 754e XPS Driver Version 3.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...