วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 750 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.011-07-2006IC-202_PCL_Win2K_XP_2003_2.0.0.exe(3.4 MB) IC-202 PCL driver for WIn 2K_XP_2003 version 2.0.…
1.5403-28-2006IC-202_PCL_Win2K_XP_2003_1.54.exe(3.3 MB) IC-202 PCL driver Win 2K_XP_2003 version 1.54 (Ph…
03.00.00.1703-03-2008ic202_pcl_win2k_xp_2k3_v03000017_en_add.exe(3.4 MB) IC-202 PCL Driver to allow Secure Print pop-up wh…
 03-03-2008DLBT0800241ENBUS.pdf (16.9 KB) IC-202 PCL Driver to allow Secure Print pop-up wh…
02.00.00.0312-28-2006ic202_pcl6_win2k_xp_2k3_v02000003_en_add.exe(3.4 MB) IC-202 PCL driver for Win 2K_XP_2003 Ver 02.00.00…
01.0111-01-2005IC-202_PCL_Win2K_XP_01.01.exe(2.8 MB) IC-202 PCL driver Win 2K_XP 2003 SEE DLBT05016…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0002-15-2007ic202_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v300_en_WHQL_add.exe(48.7 KB) IC-202 PS driver for Win 2K_XP_2003, XP_64-Bit, 2…
2.0.010-05-2006ic202_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v200_WHQL_en_add.exe(48.7 KB) IC-202 PS driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit_200…
1.8.003-28-2006ic202_ps3_win2k_winxp_win2003_180_en.exe(48.8 KB) IC-202 Adobe PS driver for Win 2K_XP_2003 version…
1.0.011-01-200515nbdr2k100eng.exe (49.2 KB) IC-202 PS driver for WIn 2K_XP version 1.0.0 S…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.0.102-14-2007ic202_psv_win2k_xp_2k3_v3001_WHQL_en_add.exe(1.3 MB) IC-202 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003_NT version…
2.0.1.0A01-30-2007ic202_psv_win2k_xp_2k3_v2010a_en_add.exe(1.3 MB) IC-202 PS(V) driver for Win2K_XP_2003 version 2.0…
2.0.0.110-05-2006ic202_psv_winnt_2k_xp_2k3_v2001_WHQL_en_add.exe(2.6 MB) IC-202 PS Visual driver version 2.0.0.1 for Win 2…
1.5.0.103-28-200615nbdrnt1501addeng.exe (2.5 MB) IC-202 PS Visual driver for Win 2K_XP_2003_NT ver…
1.0.0.311-01-200515nbdrnt1003addeng.exe (2.6 MB) IC-202 Visual PS driver version 1.0.0.3 SEE DL…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.012-18-2009ic202_vxl_vps_vfax_win7_2k8_vista_764_2k864_vista64_v3100_en_inst.zip(22.5 MB) bizhbu 600, 750 , IC-202 FAX Driver Version 3.1.1…
 12-18-2009DLBT0903477EN00.pdf (76.6 KB) bizhub 600, 750, IC-202 FAX Driver Version 3.1.1…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.012-18-2009ic202_vxl_vps_vfax_win7_2k8_vista_764_2k864_vista64_v3100_en_inst.zip(22.5 MB) bizhub 600, 750, IC-202 PS(V), PCL Version 3.1.0.…
 12-18-2009DLBT0903477EN00.pdf (76.6 KB) bizhub 600, 750, IC-202 PS(V), PCL Version 3.1.0.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.0.012-18-2009DLBT0903477EN00.pdf (76.6 KB) bizhub 600, 750, IC-202 PS(V), PCL Version 3.1.0.…
 12-18-2009ic202_vxl_vps_vfax_win7_2k8_vista_764_2k864_vista64_v3100_en_inst.zip(22.5 MB) bizhub 600, 750, IC-202 PS(V), PCL Version 3.1.0.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...