วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 920 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0001-23-2006IC-203_Win2K_XP_2003_2.00.exe(2.7 MB) IC-203 PCL driver version 2.00 SEE DLBT0600118…
02.04s04-13-2009ic203_pcl6_win2k_2k3_xp_v0204s_efigs_ja_tc_sc_ko_inst.exe(26.2 MB)English, Español, Chines…IC-203 PCL Driver Version 02.04s SEE DLBT08004…
 04-13-2009DLBT0800453EN00.pdf (54.0 KB) IC-203 PCL Driver Version 02.04s README file
02.00.00.0112-12-2006ic203_pcl6_win2k_xp_2k3_v02000001_en_add.exe(2.7 MB) IC-203 PCL driver version 02.00.00.01 SEE DLBT…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.6804-05-2010DLBT1000816EN00.pdf (136.5 KB) bizhub PRO 920 PS(Plug-in) Printer Driver Version…
 04-05-2010920_pss_win7_764_v2168_efigs_ja_sc_tc_ko_inst.exe(19.3 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 920 PS(P) Printer Driver Version 2.1.6…
2.1.6604-13-2009ps503_pss_win98_me_nt_2k_xp_2k3_vista_2k8_v2166_WHQL_efigs_ja_inst.exe(61.9 MB) IC-203 PS(Plug-in) Printer Driver Vista WHQL Cert…
 04-13-2009DLBT0804036EN00.pdf (75.7 KB) IC-203 PS(Plug-in) Printer Driver Vista WHQL Cert…
2.1.5710-30-2008ps503_pss_win98_me_nt_2k_xp_2k3_vista_2k8_v2157_efigs_ja_inst.exe(61.8 MB) bizhub 920 PS Plug-in Driver Version 2.1.57, PPD …
2.1.4901-14-2009DLBT0804036EN00.pdf (75.7 KB) IC-203 PS(PPD) Printer Driver Vista WHQL Certific…
 01-14-2009ps503_pss_win98_me_nt_2k_xp_2k3_vista_2k8_v2166_WHQL_efigs_ja_inst.exe(61.9 MB)English, EspañolIC-203 PS(PPD) Printer Driver Vista WHQL Certific…
2.0.4108-11-2006ps503_pss_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v_2141_EFIGS_ja_inst.exe(29.6 MB) IC-203 Windows driver for Win 2K-XP_2003_XP-64-Bi…
2.0.3807-21-2006ps503(920)_pss_win9x_nt_2k_xp_2k3_v2038_efigsL_inst.exe(59.4 MB)English, Español, França…(Plug-in) printer driver Windows (Plug-in Ver2.0.…
2.0.3008-16-2006ps503_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v2030_en_add.exe(48.0 KB) Ver. 2.0.30 to make custom page size selectable.
2.0.205-03-2006ps503(920)_psp_win2003_64_xp_64_v202_en_WHQL.exe(53.3 KB) IC-203 PS driver for Win 2K_XP_XP_64-Bit_2003_200…
2.0.002-14-200615rldrwin201_200eng.exe (1.6 MB) IC-203 Adobe PS printer driver for Win NT version…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.005-02-20061050_920_twaindr_win9x_nt_2k_xp_v200_efigs_ja_sc_tc_ko.exe(15.5 MB) 1050 True Twain driver version 2.0.0 SEE 1050_…
 05-02-20061050_920_twaindr_win9x_nt_2k_xp_v200_efigs_ja_sc_tc_ko.txt(2.1 KB) 1050 True Twain Driver version 2.0.0 README file
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.9.1.004-13-2009ps503_psv_winnt_2k_2k3_xp_v2910_en_inst.exe(3.1 MB) IC-203 PS(V) Setup type for Win 2K_XP_2003_NT Ve…
 04-13-2009ps503_psv_win2k_2k3_xp_v2910_en_add.exe(1.5 MB) IC-203 PS(V) Add type for Win 2K_XP_2003 Versio…
 04-13-2009DLBT0801856EN00.pdf (93.9 KB) IC-203 PS(V) Driver Version 2.9.1.0 README file
2.7.1.008-23-2006ps503_psv_winnt_2k_xp_2k3_v2710_en_add.exe(2.5 MB) IC-203 PS(V) Pop-up driver for Win2K-XP_2003_NT v…
2.1.0.005-23-200615rldrnt2100addengs1.exe (2.5 MB) Bizhub 920 IC-203 PS(V) Driver version 2.1.0.0 …
 05-23-200615rldrnt2100addengs2.txt (2.6 KB) Bizhub 920 IC-203 PS(V) Driver version 2.1.0.0 R…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.2.004-05-2010920_pcl6_win7_764_v2120_efigs_ja_sc_tc_ko_inst.exe(67.8 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 920 PCL Driver Version 2.1.2.0 SEE …
 04-05-2010DLBT1000815EN00.pdf (137.1 KB) bizhub PRO 920 PCL Driver Version 2.1.2.0 README …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.6804-05-2010920_pss_win7_764_v2168_efigs_ja_sc_tc_ko_inst.exe(19.3 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 920 PS(P) Printer Driver Version 2.1.6…
 04-05-2010DLBT1000816EN00.pdf (136.5 KB) bizhub PRO 920 PS(Plug-in) Printer Driver Version…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...