วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C200 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
2.2.1.002-06-2009C200_Driver_PS_PCL_FAX_v22x.zip(22.3 MB) bizhub C200 PCL Driver Version 2.2.0.0, PS Driver…
2.0.2.008-11-2008C200_Driver_PS_PCL_FAX_v20x.zip(22.3 MB) bizhub C200 FAX Driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-B…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
2.2.0.002-06-2009C200_Driver_PS_PCL_FAX_v22x.zip(22.3 MB) bizhub C200 PCL Driver Version 2.2.0.0, PS Driver…
2.0.2.008-11-2008C200_Driver_PS_PCL_FAX_v20x.zip(22.3 MB) bizhub C200 PCL Driver for Win 2K_XP_2003_XP_64-B…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
2.2.3.003-31-2009C200_Driver_PS_PCL_FAX_v223.zip(191.4 MB) bizhub C200 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_32…
 03-31-2009DLBT0900718EN00.pdf (75.4 KB) bizhub C200 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_32…
2.2.0.002-06-2009C200_Driver_PS_PCL_FAX_v22x.zip(22.3 MB) bizhub C200 PCL Driver Version 2.2.0.0, PS Driver…
2.0.3.008-11-2008C200_Driver_PS_PCL_FAX_v20x.zip(22.3 MB) bizhub C200 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_32…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.3.0.005-07-2013C200_Win8_PCL_PS_FAX_v2300.zip(64.7 MB)English, Español, França…bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
 05-07-2013DLBT1306794EN00.pdf (71.9 KB) bizhub C200 PS, PCL and FAX Driver Version 2.3.0.…
2.2.4.003-25-2010DLBT1000630EN00.pdf (62.2 KB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
 03-25-2010C200_PS_PCL_FAX_Win7_v2.2.x_inst.zip(22.3 MB) C200, PCL (Version 2.2.4.0), PS (Version 2.2.3.0)…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...