วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C220 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.0.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
3.0.17.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 Fax Driver Version 3.0.17.0 S…
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (369.4 KB) C220, C280, C360 Fax Driver Version 3.0.17.0 READ…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.0.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
3.0.16_EIT1_0003-09-2010c360_c280_c220_pcl_win2k_xp_2k3_vista_v3016eit100_en_inst.zip(5.3 MB) C220, C28-, C360 PCL Driver Version 3.0.16.EIT1_…
 03-09-2010DLBT1000538EN00.pdf (53.9 KB) C220, C280, C360 PCL Driver Version 3.0.16.EIT1_…
3.0.16.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 PCL, XPS, and PS Driver Version …
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (358.9 KB) C220, C280, C360 PCL, XPS, and PS Driver Version …
2.1.4.EIT1_0103-09-2010c360_c280_c220_pcl_ps_winxp_vista_v214eit101_en_inst.zip(8.9 MB) C220, C280, C360 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EI…
 03-09-2010DLBT1000308EN00.pdf (56.0 KB) C220, C280, C360 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EI…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.1.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PS Driver Version 3.2.1.0…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.6 KB) bizhub C220, C280, C360 PS Driver Version 3.2.1.0…
3.0.16.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 PCL, XPS, and PS Driver Version …
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (358.9 KB) C220, C280, C360 PCL, XPS, and PS Driver Version …
2.1.4.EIT1_0103-09-2010c360_c280_c220_pcl_ps_winxp_vista_v214eit101_en_inst.zip(8.9 MB) C220, C280, C360 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EI…
 03-09-2010DLBT1000308EN00.pdf (56.0 KB) C220, C280, C360 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EI…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 10-15-2010DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.2.0.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.0.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
3.0.17.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 Fax Driver Version 3.0.17.0 S…
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (369.4 KB) C220, C280, C360 Fax Driver Version 3.0.17.0 READ…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.0.007-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
3.0.16.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (358.9 KB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.0.012-22-2011C360_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(28.1 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-21-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL FAX Driver Versio…
3.2.1.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PS Driver Version 3.2.1.0…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.6 KB) bizhub C220, C280, C360 PS Driver Version 3.2.1.0…
3.0.16.002-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (358.9 KB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…
 02-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 02-24-2011DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-08-2013C360_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v3700.zip(54.5 MB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
 01-08-2013DLBT1202855EN00.pdf (200.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PS, PCL, FAX, XPS Driver …
3.6.1.012-22-2011C360_Series_XPS_v3.6.1.0.zip(27.8 MB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.6.1.…
 12-22-2011DLBT1102537EN00.pdf (158.0 KB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.6.1.…
3.5.2.003-01-2011C360_Series_Driver_XPS_v3520.zip(27.8 MB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.5.2…
 03-01-2011DLBT1100290EN00.pdf (57.3 KB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.5.2…
3.2.2.007-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.6 KB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.2.2.…
 07-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 XPS Driver Version 3.2.2.…
3.2.0.007-07-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(48.2 MB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
 07-07-2010DLBT1001803EN00.pdf (135.5 KB) bizhub C220, C280, C360 PCL and Fax Driver Versio…
3.0.16.002-01-2010C360_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.x.zip(48.1 MB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…
 02-01-2010DLBT1000129EN02.pdf (358.9 KB) C220, C280, C360 PCL and PS Driver Version 3.0.16…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...