วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C250 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.009-21-2007DLBT0701431EN00.pdf (161.7 KB) C250 Driver for Vista Support version 1.1.0.0 REA…
 06-01-2007C250_Fax_Win2K_XP_2003_Vista_1.1.0.0.exe(2.4 MB) C250 Fax driver for Win 2K_XP_2003_Vista version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.02.01.0001-11-2007C250_PCL_Win2k_xp_EN.exe(4.0 MB) C250 PCL driver for Win 2K_XP version 3.02.01.00 …
3.0209-22-2006DLBT0602270EN00.pdf (106.3 KB) C250, C250P PCL driver Version 3.02 README file
 09-13-2006C250_PCL_Win2K_XP_WHQL_3.02.exe(3.3 MB) C250, C250P PCL driver for Win 2K_XP version 3.02…
2.5210-19-2010DLBT0601453EN03.pdf (171.9 KB) C250, C205P PCL Driver Phase 2.52 README file
 07-10-2006C250_PCL_Win2K_XP_2.52.exe(3.3 MB) C250, C250P PCL driver version 2.53 for Win 2K_XP…
2.01_WHQL03-23-2006DLBT0600601EN00.pdf (122.0 KB) Bizhub C250 C250P Phase 2.01 PCL PS driver Versi…
 03-23-2006C250_PCL_Win2K_XP_2003_WHQL_2.01.exe(3.2 MB) Bizhub C250 C250P Phase 2.01 PCL driver Win 2K_XP…
1.5009-28-2005DLBT0501472EN00.pdf (68.5 KB) bizhub C250 PCL Printer driver Win2K_XP 2003 WHQL…
 09-28-2005C250_PCL_v1.50__EN.exe (3.1 MB) bizhub C250 PCL Printer driver Win2K_XP 2003 WHQL…
1.1.0.009-21-2007DLBT0701431EN00.pdf (161.7 KB) C250 PCL driver for Vista support README file
 06-01-2007C250_PCL_Win2K_XP_2003_Vista_1.1.0.0.exe(2.2 MB) C250 PCL driver for Win 2K_XP_2003 Vista Version …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.009-21-2007DLBT0701431EN00.pdf (161.7 KB) C250 PS driver for Vista Support README file
 06-01-2007C250_PS_Win2K_XP_2003_Vista_1.1.0.0.exe(2.1 MB) C250 PS driver for Win 2K_XP_2003_Vista Version 1…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0109-22-2006DLBT0602270EN00.pdf (106.3 KB) C250, C250P PS driver Version 3.01 README file
 09-13-2006C250_PS_Win2K_XP_WHQL_3.01.exe(544.0 KB) C250, C250P PS driver for Win2K_XP verison 3.01 …
2.5210-19-2010DLBT0601453EN03.pdf (171.9 KB) C250, C205P PCL Driver Phase 2.52 README file
 07-10-2006C250_PS_Win2K_XP_2.52.exe(537.0 KB) C250, C250P PS driver Version 2.50 for Win 2K_XP_…
2.01_WHQL03-23-2006DLBT0600601EN00.pdf (122.0 KB) Bizhub C250 C250P PCL PS driver Version 2.01 WHQ…
 03-23-2006C250_PS_Win2K_XP_2003_WHQL_2.01.exe(486.0 KB) Bizhub C250 C250P standard controller PS driver v…
1.2001-08-2006C250_Win2K_XP_1.20.exe(438.5 KB) PS Driver for Banner Printing V 1.2
 01-08-20064037-7197-01.pdf (681.2 KB) Readme file for banner printing.
1.0004-05-2006DLBT0501071EN01.pdf (65.9 KB) C250 PS driver version 1.00 README file
 09-13-2005DLBT0501071EN00.pdf (65.7 KB) C250 PS driver version 1.00 Readme file
 09-06-2005C250_PS_EN(WHQL).exe(443.0 KB) C250 PS drivers version 1.00 Win2K_XP 2003 WHQL …
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013DLBT1311663EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.1.005-26-2010DLBT1001378EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010C250_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013DLBT1311663EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.1.005-26-2010DLBT1001378EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010C250_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C250_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013DLBT1311663EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C250, C250P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.2.005-26-2010C250_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010DLBT1001378EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C250, C250P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...