วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C252 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0212-01-2006DLBT0602271EN01.pdf (105.7 KB) C252 PS and PCL driver Phase 3.0 README file
 12-01-2006C252_PCL_Win_2K_XP_Ver_3.02_WHQL.exe(3.1 MB) C252 PCL driver for Win 2K_XP version 3.02 SEE…
1.1.0.009-05-2007C252_PCL_WinXP_2003_Vista_64-Bit_1.1.0.0.zip (2.9 MB)EnglishC252, C252P PCL Driver for Win XP_2003_Vista_64-B…
 05-16-2007DLBT0701432EN00.pdf (162.0 KB) C252, C252 README file for PS, PCL, Fax Drivers V…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0112-01-2006DLBT0602271EN01.pdf (105.7 KB) C252 PS and PCL driver README file
 12-01-2006C252_PS_Win2K_XP_3.01_WHQL.exe(544.0 KB) C252 PS driver for Win 2K_XP verison 3.01 SEE …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.8 MB)Françaisbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013DLBT1311665EN00.pdf (13.6 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.1.005-26-2010C252_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
 05-26-2010DLBT1001379EN00.pdf (61.9 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013DLBT1311665EN00.pdf (13.6 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.8 MB)Françaisbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.1.005-26-2010DLBT1001379EN00.pdf (61.9 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
 05-26-2010C252_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.006-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB)Englishbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013C252_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.8 MB)Françaisbizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
 06-28-2013DLBT1311665EN00.pdf (13.6 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL Fax Driver Version 1.3…
1.1.2.005-26-2010DLBT1001379EN00.pdf (61.9 KB) bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
 05-26-2010C252_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.7 MB)English, Español, Chines…bizhub C252, C252P PS, PCL, FAX Driver Version 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...