วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C253 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353 PS, PCL and FAX Driver Ve…
6.3.0.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353, C353P PS, PCL and FAX Dr…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.1.007-02-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v66x0.zip(27.5 MB) bizhub C203, C253, C353, C353P PS Driver Version …
 03-27-2013DLBT1300573EN00.pdf (79.3 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
6.4.1.006-24-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
6.3.1.BT21_0101-09-2009c353_c253_c203_ps_win2k_2k3_xp_vista_v631bt2101_en_inst.zip(8.7 MB) C203, C253, C353 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
 01-09-2009DLBT0900087EN00.pdf (55.5 KB) C203, C253, C353 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
6.1.2.BT21_0003-11-2008C353Series_Driver_PS_612BT2100.zip(31.7 MB)English, Español, Chines…C203, C253, C353 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
 03-11-2008DLBT0800002EN01.pdf (120.9 KB)English, Español, Chines…C203, C253, C353 PS Driver for Win 2K_XP_2003 Vis…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353 PS, PCL and FAX Driver Ve…
6.3.0.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353, C353P PS, PCL and FAX Dr…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.1.007-02-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v66x0.zip(27.5 MB) bizhub C203, C253, C353, C353P PS Driver Version …
 03-27-2013DLBT1300573EN00.pdf (79.3 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-24-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.1.4.001-08-2010C353_Series_XPS_Win7_v6.1.4_inst.zip(93.7 MB) C203, C253, C353 XPS+ Driver for Windows Vista_32…
 06-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 XPS+ Driver for Windows Vista_32…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...