วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C35 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PCL_Fax_1.1.3.0_PS_1.1.4.0_XPS_1.1.5.008-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0english.zip(36.3 MB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011DLBT1101499EN01.pdf (46.0 KB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0spanish.zip(36.6 MB)Españolbizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0portuguese.zip(36.4 MB)Portuguesebizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
1.2.0.004-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PCL_Fax_1.1.3.0_PS_1.1.4.0_XPS_1.1.5.008-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0english.zip(36.3 MB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0portuguese.zip(36.4 MB)Portuguesebizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0spanish.zip(36.6 MB)Españolbizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011DLBT1101499EN01.pdf (46.0 KB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
1.2.0.004-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_Mono_v1.2.0.0.zip(24.7 MB)English, Español, França…bizhub C35 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 04-19-2013DLBT1300734EN00.pdf (17.6 KB) bizhub C35 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 04-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PCL_Fax_1.1.3.0_PS_1.1.4.0_XPS_1.1.5.008-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0english.zip(36.3 MB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011DLBT1101499EN01.pdf (46.0 KB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0portuguese.zip(36.4 MB)Portuguesebizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0spanish.zip(36.6 MB)Españolbizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
1.2.0.004-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-06-2010bizhub_C35_Win_Scanner_Driver_v1.1.0.0.zip(139.6 MB) bizhub C35 Windows Scanner Driver Version 1.1.0.0…
 07-06-2010DLBT1001915EN00.pdf (128.0 KB) bizhub C35 Windows Scanner Driver Version 1.1.0.0…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
PCL_Fax_1.1.3.0_PS_1.1.4.0_XPS_1.1.5.008-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0english.zip(36.3 MB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011DLBT1101499EN01.pdf (46.0 KB) bizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0spanish.zip(36.6 MB)Españolbizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
 08-09-2011bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.1.3.0portuguese.zip(36.4 MB)Portuguesebizhub C35 PCL and Fax Driver Version 1.1.3.0_PS …
1.2.0.004-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.004-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.004-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_Mono_v1.2.0.0.zip(24.7 MB)English, Español, França…bizhub C35 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 04-19-2013DLBT1300734EN00.pdf (17.6 KB) bizhub C35 Monochrome PCL Printer Driver Version …
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.004-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-06-2010bizhub_C35_Win_Scanner_Driver_v1.1.0.0.zip(139.6 MB) bizhub C35 Windows Scanner Driver Version 1.1.0.0…
 07-06-2010DLBT1001915EN00.pdf (128.0 KB) bizhub C35 Windows Scanner Driver Version 1.1.0.0…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.004-19-2013DLBT1300733EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
 04-19-2013bizhub_C35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_v1.2.0.0.zip(36.8 MB) bizhub C35 PS, PCL, XPS and FAX Driver for suppor…
1.1.2.0_1.1.4.012-20-2010DLBT1003321EN00.pdf (131.6 KB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…
 12-20-2010bizhubC35_Win_PCL_PS_Fax_XPS_32-Bit_v1.1.2.0.zip (67.6 MB) bizhub C35 Printer Driver for Step 2 firmware PCL…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...