วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C351 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Sys_2.008-22-2006IC-402_PCL_2K_XP_Ver_2.0.exe(5.2 MB) IC-402 PCL driver for System Code Ver 2.0 for Wi…
3.01.00.0111-29-2006C351_pcl6_win2k_xp_2k3_v03010001_en_add.exe(3.2 MB) C351 PCL driver for Win 2K_XP_2003 Version 3.01.0…
 11-29-2006DLBT0603184EN00.pdf (93.8 KB) C351 PCL driver for Win 2K_XP_2003 Version 3.01.0…
3.0109-14-2006C351_PCL_Win2K_XP_WHQL_3.01.exe(3.2 MB) C351 PCL driver for Win 2K_XP verison 3.01 SEE…
 09-05-2006DLBT0602268EN00.pdf (105.7 KB) C351 PCL driver Version 3.01 README file
2.5807-10-2006C351_PCL_Win2K_XP_2.52.exe(3.2 MB) C351 PCL driver Version 2.58 for Win 2K_XP_2003 …
2.0103-02-2006C351_PCL_driver_Win2K_XP_2.01.exe(3.1 MB) Bizhub C351 standard controller PCL driver versio…
2.00_WHQL03-23-2006DLBT0600600EN00.pdf (121.9 KB) Bizhub C351 Phase 2.01 PCL and PS Driver WHQL RE…
 03-23-2006C351_PCL_Win2K_XP_2003_WHQL_2.00.exe(3.1 MB) Bizhub C351 PCL driver Win 2K_XP_2003 Version 2.…
1.0112-13-2005DLBT0500794EN01.pdf (83.4 KB) Read me file for print driver
 07-05-2005C351_PCL_EN.exe (3.0 MB) C351 Standard (embedded) Controller PCL driver dr…
 07-05-2005C351_PCL_EN-1.exe (3.0 MB) C351 Standard (embedded) Controller PCL driver dr…
03.01.01.0006-14-2007C351_PCL_Win2K_XP_2003_03.01.01.00.exe(3.2 MB) C351 PCL driver for Win2K_XP_2003 version 03.02.0…
 02-23-2007DLBT0700148EN00.pdf (109.7 KB) C450, C351 PCL driver version 03.02.02.00 README …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
10001.000001-03-2006C351_PS-PPD_WinXPx64_EN.exe (36.5 KB) Bizhub C351 Windows XP 64 Edition PS_PPD driver
 01-03-2006DLBT0501963EN00.pdf (150.5 KB) Bizhub C351 Windows XP 64 Edition PS_PPD driver R…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Sys_2.008-22-2006IC-402_PS_Win2K_XP_Ver2.0.exe(4.8 MB) IC-402 PS driver for System Code Ver 2.0 for Win …
3.3001-08-2007c351_psv_win2k_XP_2k3_v330_en_add.exe(528.7 KB) C351 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.30…
 12-29-2006DLBT0603212EN01.pdf (90.0 KB) C351 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.30…
3.0011-29-2006DLBT0603187EN00.pdf (93.9 KB) C351 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.00…
 11-29-2006C351_psv_win2k_xp_2k3_v300_en_add.exe(529.0 KB) C351 PS(V) driver for Win 2K_XP_2003 version 3.00…
2.5007-10-2006C351_PS_Win2K_XP_2.52.exe(535.5 KB) C351 PS driver Version 2.50 for Win 2K_XP_2003 …
2.01_WHQL03-23-2006DLBT0600600EN00.pdf (121.9 KB) Bizhub C351 Phase 2.01 PCL PS driver Version 2.0…
 03-23-2006C351_PS_Win2K_XP_WHQL_2.01.exe(484.5 KB) Bizhub C351 Phase 2.01 PS driver Win 2K_XP_2003 …
1.2011-02-2005C351_BannerPrintingDriver.exe(1.3 MB) Bizhub C351 PS driver version 1.20 Win2K_XP Banne…
 10-26-2005DLBT0501518EN01.pdf (154.5 KB) Bizhub C351 PS driver Win2K_XP version 1.20 READM…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013DLBT1311659EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
1.0.0.005-26-2010C351_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.9 MB)English, Español, Chines…bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
 05-26-2010DLBT1001375EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.005-26-2010C351_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.9 MB)English, Español, Chines…bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
 05-26-2010DLBT1001375EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.005-26-2010C351_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.9 MB)English, Español, Chines…bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
 05-26-2010DLBT1001375EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C351 PS(V), PCL, FAX Driver Version 1.0.0.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013DLBT1311659EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013DLBT1311659EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …
 07-10-2013C351_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB) bizhub C351 Fax, VXL, VPS Driver Version 1.3.0.0 …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...