วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C364 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.EIT1_0009-16-2013DLBT1319261EN00.pdf (13.9 KB) bizhub C224, C224e, C284, C284e, C364, C364e Spec…
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(43.9 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e PS, …
 06-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
2.1.2.003-27-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(43.8 MB) bizhub C224 series and C224e series PS, PCL, FAX …
1.2.1.012-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0110-30-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_pcl6_win32_v311ssd01_WHQL_fr_add.exe(9.8 MB)Françaisbizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 07-01-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_pcl6_win32_v311ssd01_WHQL_en_add.exe(9.8 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 06-30-2013DLBT1311300EN02.pdf (15.1 KB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
2.1.2.003-28-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(62.0 MB) bizhub C224 and C224e Monochrome PCL, PS AND XPS …
1.2.1.012-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.4.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.1.x.x.zip(61.3 MB) bizhub C224, C284, C364 Monochrome PS Version 1.1…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_psv_win32_v311ssd01_en_add.exe(5.1 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 07-01-2013DLBT1311305EN02.pdf (72.3 KB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
 06-25-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(43.9 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e PS, …
2.1.2.003-28-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(62.0 MB) bizhub C224 and C224e Monochrome PCL, PS AND XPS …
1.2.1.012-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.4.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.1.x.x.zip(61.3 MB) bizhub C224, C284, C364 Monochrome PS Version 1.1…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.2.003-28-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(62.0 MB) bizhub C224 and C224e Monochrome PCL, PS AND XPS …
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.EIT1_0009-16-2013DLBT1319261EN00.pdf (13.9 KB) bizhub C224, C224e, C284, C284e, C364, C364e Spec…
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(43.9 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e PS, …
 06-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
2.1.2.003-27-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(43.8 MB) bizhub C224 series and C224e series PS, PCL, FAX …
1.2.1.012-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0110-30-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_pcl6_win32_v311ssd01_WHQL_fr_add.exe(9.8 MB)Françaisbizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 07-01-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_pcl6_win32_v311ssd01_WHQL_en_add.exe(9.8 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 06-30-2013DLBT1311300EN02.pdf (15.1 KB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
1.2.1.012-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.4.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.1.x.x.zip(61.3 MB) bizhub C224, C284, C364 Monochrome PS Version 1.1…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c364_c364e_c284_c284e_c224_c224e_psv_win32_v311ssd01_en_add.exe(5.1 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
 07-01-2013DLBT1311305EN02.pdf (72.3 KB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e The …
3.1.1.006-25-2013C364_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(43.9 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e PS, …
 06-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
2.1.2.003-28-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(62.0 MB) bizhub C224 and C224e Monochrome PCL, PS AND FAX …
1.2.1.012-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
 12-19-2012C364_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1210.zip(43.1 MB) bizhub C224, C284, C364 PS, PCL FAX Driver Versio…
1.1.4.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.1.x.x.zip(61.3 MB) bizhub C224, C284, C364 Monochrome PS Version 1.1…
1.1.2.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.x.zip(43.2 MB) bizhub C224, C284, C364 PS Version 1.1.2.0, PCL …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.006-25-2013C364_Series_XPS_v3.1.1.0.zip(30.4 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e XPS …
 06-25-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(62.0 MB) bizhub C224, C284, C364, C224e, C284e, C364e Mono…
2.1.2.003-28-2013C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(62.0 MB) bizhub C224 and C224e Monochrome PCL, PS AND FAX …
2.1.0.003-28-2013C364_Series_XPS_v2.1.0.0.zip(30.4 MB) bizhub C224 series and C224e Series XPS Driver Ve…
1.2.1.012-19-2012C364_Series_Win8_XPS_v1210.zip(30.2 MB) bizhub C224, C284, C364 XPS Driver Version 1.2.1.…
 12-19-2012DLBT1202744EN00.pdf (206.8 KB) bizhub C224, C284, C364 XPS Driver Version 1.2.1.…
1.1.5.006-01-2012C364_Series_XPS_v1.1.5.0.zip(30.2 MB) bizhub C224, C284, C364 XPS Driver Version 1.1.5.…
1.1.4.006-01-2012C364_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.1.x.x.zip(61.3 MB) bizhub C224, C284, C364 Monochrome PS Version 1.1…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...