วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C450P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Sys_2.008-22-2006IC-402_PCL_2K_XP_Ver_2.0.exe(5.2 MB) IC-402 PCL driver for System Code Ver 2.0 for Wi…
3.02.01.0001-11-2007C450_PCL_Win2K_xp_EN.exe(3.9 MB) C450 PCL driver for Win 2K_XP version 3.02.01.00 …
3.0109-14-2006C450_PCL_Win2K_XP_WHQL_3.01.exe(3.2 MB) C450, C450P PCL driver for Win2K_XP version 3.01 …
2.5806-20-2006C450_PCL_Win2K_XP_2.52.exe(3.2 MB) C450, C450P PCL driver Version 2.58 for Win 2K_XP…
2.01_WHQL06-01-2006DLBT0600559EN01.pdf (122.8 KB) Bizhub C450 C450P PCL PS Driver Version 2.01WHQL…
 03-23-2006C450_PCL_Win2K_XP_2003_WHQL_2.01.exe(3.1 MB) Bizhub C450 C450P Phase 2.01 PCL driver Win 2K_XP…
2.0103-02-2006C450_PCL_Win2K_XP_2.01.exe(3.1 MB) Bizhub C450, C450P standard controller PCL driver…
03.02.02.0006-14-2007C450_PCL_Win2K_X_2003_03.02.02.00.exe(3.2 MB) C450 PCL driver for Win2K_XP_2003 version 03.02.0…
03.01.01.0002-23-2007DLBT0700148EN00.pdf (109.7 KB) C450, C351 PCL driver version 03.02.02.00 README …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.01_WHQL03-23-2006C450_PS_Win2K_XP_2003_WHQL_2.01.exe(484.5 KB) Bizhub C450 C450P PS driver Win 2K_XP_2003 Versi…
 03-22-2006DLBT0600599EN00.pdf (122.7 KB) Bizhub C450 C450P PCL PS Driver Version 2.01WHQL…
10001.000001-03-2006C450_PS-PPD_WinXPx64_EN.exe (36.5 KB) Bizhub C450/C450P Windows x64 Edition PS-PPD Driv…
 01-03-2006DLBT0501962EN00.pdf (150.7 KB) Bizhub C450/C450P Windows XP x64 Edition PS-PPD D…
1.2001-08-20064037-7197-01.pdf (681.2 KB) Read me file for banner printing
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Sys_2.008-22-2006IC-402_PS_Win2K_XP_Ver2.0.exe(4.8 MB) IC-402 PS driver for System Code Ver 2.0 for Win …
3.3012-05-2006c450_psv_win2k_XP_2k3_v330_en_add.exe(528.8 KB) C450 PS(V) POP-up driver for Win 2K_XP_2003 veris…
 12-04-2006DLBT0603211EN01.pdf (65.2 KB) C450 PS(V) POP-up driver for Win 2K_XP_2003 veris…
2.5006-20-2006C450_PS_Win2K_XP_2.52.exe(536.5 KB) C450, C450P PS driver version 2.50 for Win 2K_XP_…
2.01_WHQL06-01-2006DLBT0600559EN01.pdf (122.8 KB) Bizhub C450 C450P PCL PS Driver Version 2.01WHQL…
2.0103-02-2006C450_PS_Win2K_XP_2.01.exe(478.5 KB) Bizhub C450, C450P standard controller PS driver …
 03-01-2006DLBT0600295EN03.pdf (145.5 KB) Bizhub C450, C450P standard controller PS driver …
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013DLBT1311657EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
1.0.0.005-26-2010DLBT1001374EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010C450_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.6 MB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.005-26-2010DLBT1001374EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010C450_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.6 MB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.005-26-2010C450_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(16.6 MB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
 05-26-2010DLBT1001374EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C450, C450P PS(V), PCL, FAX Driver Version…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013DLBT1311657EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013DLBT1311657EN00.pdf (13.5 KB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(16.7 MB)Françaisbizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…
 07-10-2013C450_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(16.7 MB) bizhub C450, C450P Fax, VXL, VPS Driver Version 1…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...