วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C454 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
2.1.2.004-29-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(44.6 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, FAX Driv…
1.3.1.012-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c554_c554e_c454_c454e_pcl6_win32_v311ssd01_en_add.exe(10.0 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311302EN02.pdf (18.2 KB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PCL d…
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(63.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e Monochrome PCL Dr…
 07-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
1.3.1.012-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
 06-27-2012C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.6 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and XPS Monochrome Driv…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c554_c554e_c454_c454e_psv_win32_v311ssd01_en_add.exe(5.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311306EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PS dr…
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
 07-02-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(63.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e Monochrome PS Dri…
2.1.2.005-01-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(63.2 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, XPS Mono…
 04-29-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(44.6 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, FAX Driv…
1.3.1.012-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
 06-27-2012C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.6 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and XPS Monochrome Driv…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
2.1.2.004-29-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(44.6 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, FAX Driv…
1.3.1.012-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c554_c554e_c454_c454e_pcl6_win32_v311ssd01_en_add.exe(10.0 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311302EN02.pdf (18.2 KB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PCL d…
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(63.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e Monochrome PCL Dr…
 07-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
1.3.1.012-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
 06-27-2012C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.6 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and XPS Monochrome Driv…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.SSD_0107-01-2013c554_c554e_c454_c454e_psv_win32_v311ssd01_en_add.exe(5.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311306EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C454, C554, C454e, C554e The special PS dr…
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.1.0.zip(44.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e PS, PCL and FAX D…
 07-02-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(63.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e Monochrome PS Dri…
2.1.2.005-01-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(63.2 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, XPS Mono…
 04-29-2013C554_Series_PS_PCL_FAX_v2.1.2.0.zip(44.6 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, FAX Driv…
1.3.1.012-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
 12-19-2012C554_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1310.zip(43.9 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL FAX Driver Version 1.3.…
1.2.0.006-27-2012C554_Series_PS_PCL_FAX_v1.2.0.0.zip(44.0 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and FAX Driver Version …
 06-27-2012C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.6 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and XPS Monochrome Driv…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.1.007-02-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3110.zip(63.3 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e Monochrome PS Dri…
 07-02-2013C554_Series_XPS_v3.1.1.0.zip(30.8 MB) bizhub C454, C554, C454e, C554e XPS Driver Versio…
2.1.2.005-01-2013C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v21x0.zip(63.2 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e PS, PCL, XPS Mono…
2.1.0.005-01-2013C554_Series_XPS_v2.1.0.0.zip(30.8 MB) bizhub C454, C454e, C554, C554e XPS Driver Versio…
1.3.1.012-19-2012C554_Series_Win8_XPS_v1310.zip(30.6 MB) bizhub C454, C554 XPS Driver Version 1.3.1.0 For …
 12-19-2012DLBT1202747EN00.pdf (207.0 KB) bizhub C454, C554 XPS Driver Version 1.3.1.0 For …
1.2.0.006-27-2012C554_Series_XPS_v1.2.0.0.zip(30.6 MB) bizhub C454, C554 XPS Driver Version 1.2.0.0
 06-27-2012C554_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.6 MB) bizhub C454, C554 PS, PCL and XPS Monochrome Driv…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...