วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C550 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB)English, Español, França…bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.0.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
 01-26-2009C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
2.1.1.008-04-2009DLBT0903306EN00.pdf (62.9 KB) C552, C652 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista…
2.1.0.006-29-2007C550_C650_Fax_Win2K_XP_2003_2.1.0.0.exe(3.1 MB) C550, C650 Fax Driver for Win 2K_XP_2003 Version …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB)English, Español, França…bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.0.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
 01-26-2009C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
2.1.0.006-29-2007C550_C650_PCL_Win2K_XP_2003_2.1.0.0.exe(3.2 MB) C550, C650 PCL driver for Win 2K_XP_2003 Version …
2.0.0.203-07-2007C550_PCL_Win2K_XP_2003_2.0.0.2.exe(3.0 MB) C550 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 2.0.0.…
 11-09-2006C550_PS_PCL_Ver_2.0.0.2.txt(28.0 KB) C550 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 2.0.0.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB)English, Español, França…bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.1.BT21_0101-26-2009C650_Series_PS_2K_Vista_6.3.1.BT21_01.zip(9.5 MB) C451, C550, C650 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
 01-09-2009DLBT0900086EN00.pdf (55.4 KB) C451 C550, C650 PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vist…
6.3.1.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
 01-26-2009C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
6.1.2.BT21_0003-11-2008DLBT0800001EN01.pdf (165.3 KB)EnglishC451, C550, C650 PS driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
 03-11-2008C451_C550_C650_PS_2K_XP_2003_Vista_32-Bit_6.1.2.BT21-00.zip (35.6 MB)English, Español, Chines…C451, C550, C650 PS driver for Win 2K_XP_2003_Vis…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.0.006-29-2007C550_C650_PS_Win2K_XP_2003_2.1.0.0.exe(3.1 MB) C550, C650 PS driver for Win 2K_XP_2003 Version 2…
2.0.0.203-07-2007C550_PS_Win2K_XP_2003_2.0.0.2.exe(2.9 MB) C550 PS driver for Win 2K_XP_2003 version 2.0.0.2…
 11-09-2006C550_PS_PCL_Ver_2.0.0.2.txt(28.0 KB) C550 PS driver for Win 2K_XP_2003 version 2.0.0.2…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.1.001-11-2010C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
6.3.0.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.0.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
 01-11-2010C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.5.1.006-19-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v65x0.zip(29.3 MB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
 06-19-2013DLBT1300571EN00.pdf (99.2 KB) bizhub C451, C550, C650 PS Driver Version 6.5.1.0…
6.5.0.003-26-2013DLBT1300504EN00.pdf (102.5 KB) bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
 03-25-2013C650_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6500.zip(85.6 MB)English, Español, França…bizhub C451, C550, C650 PS, PCL, FAX Driver Versi…
6.3.1.001-11-2010DLBT1000001EN00.pdf (63.8 KB) C451, C550, C650 FAX, PS, PCL Drivers README file
 01-26-2009C650_Series_PS_PCL_Fax_6.3.1.0.zip(33.4 MB) C451, C550, C650 FAX Driver Version 6.3.0.0, PS …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...