วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C552 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.0.007-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.6 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
 07-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
3.0.17.002-03-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 FAX Driver Version 3.0.17.0 S…
 02-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 FAX Driver Version 3.0.17.0 READ…
1.1.4.002-24-2009C652_Series_Driver_PS_PSL_FAX_XPS_v1.1.x.zip(46.2 MB) bizhub C552, C652 Driver WHQL PCL for Win 2K_XP_…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.0.007-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.6 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
 07-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
3.0.16_ETI_0003-09-2010DLBT1000537EN00.pdf (54.1 KB) C452, C552, C652 PCL Driver Version 3.0.16_EIT1_0…
3.0.16_EIT1_0003-09-2010c652_c552_c452_pcl_win2k_xp_2k3_vista_v3016eit100_en_inst.zip(5.8 MB) C452, C552, C652 PCL Driver Version 3.0.16_EIT1_0…
3.0.16.002-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
 02-02-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
2.1.4.EIT1_0103-09-2010c652_c552_c452_pcl_ps_winxp_vista_v214eit101_en_inst.zip(10.1 MB) C452, C552, C652 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EIT…
 03-09-2010DLBT1000196EN00.pdf (55.8 KB) C452, C552, C652 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EIT…
1.1.5.002-24-2009C652_Series_Driver_PS_PSL_FAX_XPS_v1.1.x.zip(46.2 MB) bizhub C552, C652 Driver WHQL PCL for Win 2K_XP_…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.1.007-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.4 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS Driver…
 07-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS Driver…
3.0.16.002-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
 02-02-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
2.1.4.EIT1_0103-09-2010DLBT1000196EN00.pdf (55.8 KB) C452, C552, C652 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EIT…
 03-09-2010c652_c552_c452_pcl_ps_winxp_vista_v214eit101_en_inst.zip(10.1 MB) C452, C552, C652 PCL, PS Driver Version 2.1.4.EIT…
1.1.5.002-24-2009C652_Series_Driver_PS_PSL_FAX_XPS_v1.1.x.zip(46.2 MB) bizhub C552, C652 Driver WHQL PCL for Win 2K_XP_…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 10-15-2010DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.0.007-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
 07-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.6 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
3.0.17.002-03-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 FAX Driver Version 3.0.17.0 S…
 02-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 FAX Driver Version 3.0.17.0 READ…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.0.007-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.6 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
 07-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PCL and F…
3.0.16.002-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
 02-02-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.0.012-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(420.2 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
 12-13-2011C652_Series_PS_PCL_FAX_v3.6.0.0.zip(30.3 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL a…
3.2.1.007-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS Driver…
 07-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.4 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS Driver…
3.0.16.002-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
 02-02-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
3.1.2.2602-24-2011KMRMTW_Ver3.1.2.26_NoGUI.zip(18.5 MB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
 02-24-2011DLBT1001224EN00.pdf (51.5 KB) RealTime NoGUI Twain Driver Version 3.1.2.26 for …
3.1.2.23a02-22-2011DLBT1000573EN00.pdf (51.7 KB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
 02-22-2011KMRMTW_Ver3.1.2.23a_NoGUI.EXE(18.1 MB) No GUI Twain Driver (For eCopy) Version 3.1.2.23a…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.7.0.001-10-2013DLBT1202852EN00.pdf (202.0 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
 01-10-2013C652_Series_Win8_PCL_PS_FAX_XPS_v37x.zip(57.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS PS, PCL, …
3.6.1.012-13-2011C652_Series_XPS_v3.6.1.0.zip(29.0 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
 12-13-2011DLBT1102456EN00_2460.pdf(231.5 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
3.5.2.003-01-2011C652_Series_Driver_XPS_v3520.zip(28.9 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
 03-01-2011DLBT1100291EN00.pdf (57.6 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
3.2.2.007-07-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.2.x.zip(52.1 MB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
 07-07-2010DLBT1001806EN00.pdf (137.4 KB) bizhub C452, C552, C652, C552DS, C652DS XPS Drive…
3.0.16.002-03-2010DLBT1000126EN02.pdf (478.2 KB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…
 02-02-2010C652_Series_PS_PCL_FAX_XPS_v3.0.1.x.zip(52.0 MB) C452, C552, C652 PS, PCL and XPS Driver Version 3…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...