วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C654e Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_pcl6_win32_v312ssd03_en_add.exe(9.9 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311303EN02.pdf (76.2 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_psv_win32_v312ssd03_en_add.exe(5.2 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311307EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_pcl6_win32_v312ssd03_en_add.exe(9.9 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311303EN02.pdf (76.2 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_psv_win32_v312ssd03_en_add.exe(5.2 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311307EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_XPS_v3.1.2.0.zip(30.7 MB) bizhub C654, C754 Series XPS Driver Version 3.1.2…
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...