วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C754 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.2.0.002-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
1.1.0.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 FAX Driver Version 1.1.0.0 S…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 FAX Driver Version 1.1.0.0 READ…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_pcl6_win32_v312ssd03_en_add.exe(9.9 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311303EN02.pdf (76.2 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.3.0.004-16-2012C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.3.x.x.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
1.2.0.002-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012C754Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
1.1.4.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 PCL Driver Version 1.1.4.0 S…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 PCL Driver Version 1.1.4.0 READ…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_psv_win32_v312ssd03_en_add.exe(5.2 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311307EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.3.0.004-16-2012C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.3.x.x.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
1.2.0.002-27-2012C754Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
1.1.3.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 PS Driver Version 1.1.3.0 SE…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 PS Driver Version 1.1.3.0 READM…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.2.0.002-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
1.1.0.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 FAX Driver Version 1.1.0.0 S…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 FAX Driver Version 1.1.0.0 READ…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_pcl6_win32_v312ssd03_en_add.exe(9.9 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
 07-01-2013DLBT1311303EN02.pdf (76.2 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PCL d…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.3.0.004-16-2012C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.3.x.x.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
1.2.0.002-27-2012C754Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
1.1.4.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 PCL Driver Version 1.1.4.0 S…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 PCL Driver Version 1.1.4.0 READ…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.SSD_0307-01-2013c754_c754e_c654_c654e_psv_win32_v312ssd03_en_add.exe(5.2 MB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
 07-01-2013DLBT1311307EN02.pdf (14.6 KB) bizhub C654, C754, C654e, C754e The special PS dr…
3.1.2.006-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_FAX_v3.1.2.0.zip(44.5 MB) bizhub C654, C754 Series PS, PCL and FAX Driver V…
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v1410.zip(43.7 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL FAX Driver Version 1.4.…
1.3.1.004-11-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.3.x.x.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and FAX Drivers
1.3.0.004-16-2012C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.3.x.x.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
1.2.0.002-27-2012C754Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
 02-27-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_1.2.0.0.zip(43.8 MB) bizhub C654, C754 PS, PCL and Fax Driver Version …
1.1.3.001-31-2012C754_Series_PS_PCL_FAX_v1.1.x.zip(44.0 MB) bizhub C654, C754 PS Driver Version 1.1.3.0 SE…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 PS Driver Version 1.1.3.0 READM…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.006-13-2013C754_Series_XPS_v3.1.2.0.zip(30.7 MB) bizhub C654, C754 Series XPS Driver Version 3.1.2…
 06-13-2013C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v3.1.2.0.zip(62.9 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL, XPS Driver …
1.4.1.012-18-2012C754_Series_Win8_XPS_v1410.zip(30.5 MB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.4.1.0 For …
 12-18-2012DLBT1202742EN00.pdf (207.7 KB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.4.1.0 For …
1.3.0.004-16-2012C754_Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.3.x.x.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
 04-11-2012C754_Series_XPS_v1.3.0.0.zip(30.5 MB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.3.0.0
1.2.0.002-27-2012C754Series_PS_PCL_XPS_Mono_v1.2.0.0.zip(62.3 MB) bizhub C654, C754 Monochrome PS, PCL and XPS Prin…
 02-27-2012C754_Series_XPS_v1.2.0.0.zip(30.5 MB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.2.0.0 S…
 02-27-2012DLBT1200306EN04.pdf (175.1 KB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.2.0.0 READ…
1.1.1.001-31-2012C754_Series_XPS_v1.1.1.0.zip(30.6 MB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.1.1.0 S…
 01-31-2012DLBT1102728EN00.pdf (76.9 KB) bizhub C654, C754 XPS Driver Version 1.1.1.0 READ…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...