วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-406 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.01S04-09-2008DLBT0800940EN00.pdf (107.8 KB) IC-406 PCL Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista,…
 04-09-2008IC-406_PCL_Win2K_XP_32_64_Vista_32_64_Ver_1.01s.zip(17.4 MB) IC-406 PCL Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista,…
1.008-25-2006IC-406_PCL_Win2K_XP.exe(5.2 MB) IC-406 PCL driver for Win 2K XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.01S04-09-2008DLBT0800940EN00.pdf (107.8 KB) IC-406 PS Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista, …
1.008-25-2006IC-406_PS_Win2K_XP.exe (4.8 MB) IC-406 PS driver for Win 2K XP
Windows Vista
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.01S04-09-2008DLBT0800940EN00.pdf (107.8 KB) IC-406 PCL Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista,…
 04-09-2008IC-406_PCL_Win2K_XP_32_64_Vista_32_64_Ver_1.01s.zip(17.4 MB) IC-406 PCL Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista,…
1.0104-14-2008ic406_pcl_win_XP_Vista_EFIGS.zip(38.6 MB)English, Español, França…IC-406 PCL Driver For 2003_64-Bit, XP_64-Bit, Vis…
 04-14-2008DLBT0800996EN00.pdf (134.2 KB) IC-406 PCL Driver For 2003_64-Bit, XP_64-Bit, Vis…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.01S04-09-2008DLBT0800940EN00.pdf (107.8 KB) IC-406 PS Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista, …
 04-09-2008IC-406_PS_Win2K_XP_32_64_Vista_32_64_Ver_1.01s.zip(16.0 MB) IC-406 PS Driver for Win 2K_XP_XP_64-BIt, Vista, …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0110-17-2007IC406_PS_Win_XP_Vista_EFIGS.zip(9.5 MB)EnglishIC-406 PS Driver for Win 2003_64-Bit, XP_64-Bit, …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...