วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-412 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.004-04-2013DLBT1300603EN00.pdf (17.3 KB) IC-412 Version 1.1 PCL Driver Version 3.0 Suppor…
 04-04-2013ic412_pcl_win8_driver_11efigs.zip(46.4 MB)English, Español, França…IC-412 Version 1.1 PCL Driver Version 3.0 Suppor…
 03-23-2009ic412_ps_pcl_ppd_win_3.0.zip(63.1 MB) IC-412 Initial Release of PS and PCL drivers for …
1.106-22-2010ic412_ps_pcl_win_v1.1_inst.zip(33.2 MB) IC-412 PCL, PS Driver for Windows 2K_XP_Vista 32-…
 06-22-2010DLBT1001450EN00.pdf (54.5 KB) IC-412 PCL, PS Driver for Windows 2K_XP_Vista 32-…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.003-23-2009ic412_ps_pcl_ppd_win_3.0.zip(63.1 MB) IC-412 Initial Release of PS and PCL drivers for …
1.106-22-2010DLBT1001450EN00.pdf (54.5 KB) IC-412 PCL, PS Driver for Windows 2K_XP_Vista 32-…
 06-22-2010ic412_ps_pcl_win_v1.1_inst.zip(33.2 MB) IC-412 PCL, PS Driver for Windows 2K_XP_Vista 32-…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.004-04-2013DLBT1300603EN00.pdf (17.3 KB) IC-412 Version 1.1 PCL Driver Version 3.0 Suppor…
 04-04-2013ic412_pcl_win8_driver_11efigs.zip(46.4 MB)English, Español, França…IC-412 Version 1.1 PCL Driver Version 3.0 Suppor…
1.104-26-2010ic412_pcl_win7.zip (59.9 MB) IC-412 PCL Driver for Windows 7 and 2008, 32-Bit…
 04-26-2010DLBT1000999EN00.pdf (54.5 KB) IC-412 PCL Driver for Windows 7 and 2008, 32-Bit…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...