วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 3300P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
1.0.2.105-08-2013bizhub4700P_4000P_3300P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.1.zip(61.8 MB)English, Español, França…bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
 05-07-2013DLBT1306686EN00.pdf (14.3 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
1.0.3.005-08-2013bizhub4700P_4000P_3300P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.3.0.zip(61.8 MB)English, Español, França…bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
 05-07-2013DLBT1307769EN00.pdf (17.2 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
1.0.2.105-08-2013bizhub4700P_4000P_3300P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.1.zip(61.8 MB)English, Español, França…bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
 05-07-2013DLBT1306686EN00.pdf (14.3 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
1.0.3.005-08-2013bizhub4700P_4000P_3300P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.3.0.zip(61.8 MB)English, Español, França…bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
 05-07-2013DLBT1307769EN00.pdf (17.2 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.9.009-30-2013DLBT1315257EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
 07-29-2013bizhub4700PSeries_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.9.0.zip(40.3 MB)English, Françaisbizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL, XPS Driver Ve…
1.0.2.105-08-2013bizhub4700P_4000P_3300P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.1.zip(61.8 MB)English, Español, França…bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…
 05-07-2013DLBT1306686EN00.pdf (14.3 KB) bizhub 3300P, 4000P, 4700P PS, PCL and XPS Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...