วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub 40P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.004-15-2013bizhub40P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(52.4 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
 04-15-2013DLBT1305906EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
1.0.0.007-21-2010DLBT1002080EN00.pdf (63.2 KB) bizhub 40P, 40PX Printer Driver for Windows 2K_XP…
 07-21-2010bizhub40P_PS_PCL_win7_v1.0.0.0.zip(36.0 MB) bizhub 40P, 40PX PCL and PS Printer Driver for Wi…
 07-21-2009bizhub40P_pcl_ps_win2k8_v1000_inst.zip(97.7 MB) bizhub 40P PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 S…
 07-21-2009DLBT0901951EN00.pdf (61.6 KB) bizhub 40P PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 READ…
1.002-28-200840P_PCL_PS_Ver_1.0.zip (9.9 MB) bizhub 40P, 40PX for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit_20…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.3.005-14-2013DLBT1307339EN00.pdf (17.2 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.3.0…
 04-15-2013bizhub40P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.3.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.3.0…
1.0.0.007-21-2010DLBT1002080EN00.pdf (63.2 KB) bizhub 40P, 40PX Printer Driver for Windows 2K_XP…
 07-21-2010bizhub40P_PS_PCL_win7_v1.0.0.0.zip(36.0 MB) bizhub 40P, 40PX PCL and PS Printer Driver for Wi…
 07-21-2009bizhub40P_pcl_ps_win2k8_v1000_inst.zip(97.7 MB) bizhub 40P PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 S…
 07-21-2009DLBT0901951EN00.pdf (61.6 KB) bizhub 40P PCL and PS Driver Version 1.0.0.0 READ…
1.003-28-2008bizhub40P_applicationPPD_v1.0.zip(84.4 KB) 40P, 40PX PS PPD files for Win 2K_XP_2003_Vista V…
 02-28-200840P_PCL_PS_Ver_1.0.zip (9.9 MB) bizhub 40P, 40PX for Win 2K_XP_2003_XP_64-Bit_20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.004-15-2013DLBT1305906EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
 04-15-2013bizhub40P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(52.4 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
1.0.1.005-03-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL_en.zip(17.3 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011DLBT1100554EN00.pdf (124.3 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL.zip(174.3 MB)English, Español, Portug…bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
1.0.0.007-21-2010DLBT1002080EN00.pdf (63.2 KB) bizhub 40P, 40PX Printer Driver for Windows 2K_XP…
 07-21-2010bizhub40P_PS_PCL_win7_v1.0.0.0.zip(36.0 MB) bizhub 40P, 40PX PCL and PS Printer Driver for Wi…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.3.005-14-2013DLBT1307339EN00.pdf (17.2 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.3.0…
 04-15-2013bizhub40P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.3.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.3.0…
1.0.1.005-03-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL_en.zip(17.3 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011DLBT1100554EN00.pdf (124.3 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL.zip(174.3 MB)English, Español, Portug…bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
1.0.0.007-21-2010bizhub40P_PS_PCL_win7_v1.0.0.0.zip(36.0 MB) bizhub 40P, 40PX PCL and PS Printer Driver for Wi…
 07-21-2010DLBT1002080EN00.pdf (63.2 KB) bizhub 40P, 40PX Printer Driver for Windows 2K_XP…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.004-15-2013bizhub40P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(52.4 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
 04-15-2013DLBT1305906EN00.pdf (16.8 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.2.0…
1.0.1.005-03-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL_en.zip(17.3 MB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011bizhub40P_win7_2k8R2_v1.0.1.0_WHQL.zip(174.3 MB)English, Español, Portug…bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
 03-24-2011DLBT1100554EN00.pdf (124.3 KB) bizhub 40P PS, PCL and XPS Printer Driver for Win…
1.0.0.007-21-2010DLBT1002080EN00.pdf (63.2 KB) bizhub 40P, 40PX Printer Driver for Windows 2K_XP…
 07-21-2010bizhub40P_XPS _win7_v1.0.0.0.zip (34.9 MB) bizhub 40P, 40PX XPS+ Printer Driver for Windows …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...